Om Renthall

Hos Renthall hittar du allt du behöver inom lagerhall, väderskydd och event. Våra ledord är service, kvalitet, kompetens och hållbarhet och vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter med fokus på kvalitet, miljö och innovation.

Service

Viktigast av allt är att ge våra kunder god service. Vi finns alltid ett telefonsamtal bort och löser dina behov av hallar, oavsett vilken produkt du efterfrågar. Vi är flexibla och anpassar våra tjänster och produkter efter dina förutsättningar, även om du har specifika önskemål. Vi kan erbjuda enskilda produkter eller helhetslösningar och strävar efter att ständigt utveckla vår service. Hos oss får du en personlig kontakt och vi bemöter alla med en trevlig och positiv inställning. 

Kvalitet

Våra hallar tillverkas med fokus på kvalitet, miljö och innovation. Konstruktionerna beräknas enligt Eurokoder för att klara vårt hårda nordiska klimat och utformas specifikt efter den snözon som råder på platsen. Stålkonstruktionen består av svensktillverkat höghållfasthetsstål med en hållbarhet på hundra år. PVC-beklädnaden som är CE-märkt är mycket tålig och håller i ca. 30 år. Våra hallar är helt underhållsfria och vi levererar alltid helt, rent och i rätt tid. 

Kompetens

Vi är en liten grupp medarbetare som vi är mycket stolta över. Vi har alla lång branscherfarenhet och jobbar med stor lyhördhet. Vi ser till att utbilda oss kontinuerligt för att vi alltid ska ha rätt kompetens för att utföra arbetet. Våra kunder upplever oss som professionella och vi levererar kreativa och innovativa lösningar med ett snyggt slutresultat. 

Hållbarhet

Att arbeta lokalt, både vad gäller tillverkning, leverantörer och kunder, har alltid varit en grundtanke i vårt företag. Vi har all tillverkning i Skellefteå vilket hjälper oss att minimera långa transporter. Detta är unikt för branschen då de flesta har leverantörer från utlandet. 

Att arbeta lokalt innebär att våra medarbetare alltid har nära hem till familjen vilket är viktigt för oss som arbetsgivare. Vi lyfter också gärna fram att vi har en jämställd fördelning av ägandet av företaget, vilket även det är unikt i branschen.

Historien om Renthall

I år firar Renthall 20 år av lokala helhetslösningar för bygg, industri och event i Norrland. Här kan du läsa om vår historia.

Entreprenörsresa

Både Sanna Backman och Peter Eriksson startade sin entreprenörsresa som barn när de plockade och sålde det som naturen hade att ge. Drivkraften var då att tjäna pengar men idag är det snarare möjligheten att vara flexibel och att få arbeta med något de tror på, som lockar de båda delägarna på Renthall.

Sanna och Peter blev vänner när de arbetade på Hallbyggarna i Umeå. Sanna, som kommer från Obbola, arbetade först som städare och sedan med administrativa uppgifter och försäljning. Under tiden läste hon också till civilekonom vid Umeå universitet. Peter hade arbetat som resande montör i Falun när han blev erbjuden en tjänst som säljare i Umeå av Sannas pappa, Bosse Backman, som var platschef. 

När Hallbyggarna blev uppköpta beslutade Peter att det var dags att infria drömmen om ett eget företag. Han startade Renthall 2004 och frågade Sanna om hon ville sköta bokföringen som anställd. Sanna, Bosse och Sannas bror Andreas Backman, som arbetade som montör, blev snart delägare i företaget. 

Hundratals återkommande kunder 

Eftersom de sedan tidigare hade kontakter med kunder och leverantörer samt god kunskap om produkterna växte företaget snabbt. Genom att hålla en hanterbar nivå kunde de ha kontroll över företaget och produktionen i alla led vilket både säkrade kvaliteten och gav dem en dräglig arbetssituation. 2014 slutade Bosse och sedan dess har Sanna och Peter drivit Renthall tillsammans. 

Idag har Renthall flera hundra återkommande kunder inom bygg, industri och event som har behov av lagerhallar, väderskydd och evenemangstält. Dessutom tillkommer ofta nya kunder som upptäcker företagets produkter och tjänster, särskilt i samband med de stora industriprojekten i norra Sverige.

Miljöarbetet är alltjämt centralt för Renthall och genom att prioritera lokal produktion och samarbete med närliggande leverantörer och kunder har de en låg miljöpåverkan. Det innebär också att de både kan erbjuda lagerhallar och evenemangstält, något som är unikt i branschen.

Säkerheten framför allt

På företaget finns en kärntrupp på 8-10 medarbetare som har arbetat tillsammans i många år. Arbetsglädjen är hög och de får ofta beröm av kunder som säger att montörerna håller ett bra tempo. Viktigast är dock säkerheten och därför inleds varje projekt med en riskanalys och alla medarbetare har de utbildningar och den skyddsutrustning som krävs för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Med över 30 års erfarenhet i branschen, varav 20 på Renthall, ser Sanna och Peter fram emot kommande år med nya möjligheter att hitta bra lösningar till både gamla och nya kunder. 

Fakta om företaget

Personal
10 medarbetare

Omsättning
Ca 30 miljoner (2019)

Ägare
Peter Eriksson och Sanna Backman

Leverantörer
Svensktillverkade produkter

Marknadstäckning
Kontor: Umeå
Samarbetspartner: Östersund,
Stockholm, Falun, Finland, Götene, Kiruna och Norge