2023 har på många sätt varit ett år när vi har fokuserat på att leva upp till våra kärnvärden: service, kvalitet, kompetens och hållbarhet.

Året som gått

2023 har på många sätt varit ett år när vi har fokuserat på att leva upp till våra kärnvärden: service, kvalitet, kompetens och hållbarhet.

Service är och förblir vår högsta prioritet. Vi har under året fortsatt att tillgodose våra kunders behov med skräddarsydda lösningar för både enskilda tjänster och helhetskoncept. Vi har också hållit fast vid vårt löfte om att leverera produkter som är hållbara och underhållsfria, vilket har stärkt vårt rykte på marknaden. Vi har sett många framgångsrika projekt och nöjda kunder och vi vet att det är ett resultat av lång erfarenhet i branschen och rätt kompetens för att möta våra kunders behov.

Miljöarbetet har blivit alltmer centralt för oss och genom att prioritera lokal produktion och samarbete med närliggande leverantörer och kunder har vi lyckats minska vår miljöpåverkan. Det är något vi anser är viktigt att fortsätta utveckla, även om vi som företag växer.

Med över 30 års erfarenhet i branschen ser vi fram emot det nya året med nya möjligheter att hitta bra lösningar till både gamla och nya kunder. Vi kommer att fortsätta arbeta på ett sätt som är i linje med våra värdeord och principer istället för att enbart sträva efter snabb tillväxt. Vi kommer också att arbeta hårt för att vår arbetsplats ska vara trygg och säker, oavsett vilka arbetsuppgifter vi utför.  

I år har Renthall valt att skänka ett bidrag till Musikhjälpen 2023 med temat: Ingen ska behöva dö av hunger. Just nu pågår den värsta hungerskrisen i modern tid och därför känns det bra att göra det vi kan för att förbättra situationen för de som har det svårast.  

God jul och gott nytt år! 

/Peter Eriksson och Sanna Backman