Extra stora lagerhallar magasinerar högkvalitativa trävaror

Hösten 2021 monterade Lundströms Trävaror en lagerhall med extra stort utrymme från Renthall för att magasinera virke.

Lundströms Trävaror är ett familjeägt sågverksföretag i Tväråbäck utanför Umeå som sedan 1931 har producerat högkvalitativa träprodukter för både en lokal och en internationell marknad. Företaget utgör en hel produktionskedja från skog till leveransfärdiga trävaror.

Peter Lundström har köpt ett flertal hallar från Renthall, både mindre och större. Hösten 2021 investerade han dock i Renthalls extra stora lagerhall som är specifikt anpassad för stålindustrier, sågverk och virkeshandlare. Stålkonstruktionen och PVC-beklädnaden är densamma som på Renhalls övriga hallar men lagerhallen har 7,5 meter mellan takstolarna vilket gör att den passar för verksamheter som förvarar produkter på över fem meter, som till exempel virkespaket. Peter är noga med att deras träprodukter ska uppfylla höga krav på kvalitén och då är det också viktigt att magasineringen fungerar bra. 

Det bästa med alla Renthalls produkter tycker Peter är dess konstruktion som gör det möjligt att vara flexibel vad gäller om- och tillbyggnader. Det innebär att om hallen behöver utökas eller minskas är det bara att koppla på eller ta bort en sektion. Hallen kan även monteras ned helt och flyttas om det skulle bli aktuellt. Att bygga motsvarande i trä menar Peter blir en mycket tyngre och större konstruktion som både tar lång tid att montera och eventuellt också blir dyrare. En annan faktor som är viktig för Peter är att hallarna måste klara snözon 3,5 vilket det är i hela norra Sverige, utom fjällkedjan.

 

“Tanken på att bygga egna hallar har ju funnits men med det tar längre tid och det är tveksamt om det blir billigare.”

Peter Lundström, Lundströms Trävaror

För Peter är det självklart att välja ett lokalt företag först och främst. Eftersom tillverkningen sker i Sverige kan Renthall snabbt leverera nya sektioner om lagret behöver utökas. Att de finns nära till hands om något behöver åtgärdas är också positivt menar Peter, även om det hittills aldrig har behövts. 

“Det känns logiskt att prata med någon i närområdet. Man ska ju gynna de lokala företagen.”

Peter Lundström, Lundströms Trävaror

Kontakta oss på Renthall för kostnadsfri rådgivning och mer information om våra lösningar >>>

Fotograf: www.lenaleephoto.net