20 år av lokala helhetslösningar för bygg, industri och event i Norrland.

Historien om Renthall

I år firar Renthall 20 år av lokala helhetslösningar för bygg, industri och event i Norrland. Här kan du läsa om vår historia.

Både Sanna Backman och Peter Eriksson startade sin entreprenörsresa som barn när de plockade och sålde det som naturen hade att ge. Drivkraften var då att tjäna pengar men idag är det snarare möjligheten att vara flexibel och att få arbeta med något de tror på, som lockar de båda delägarna på Renthall.

Sanna och Peter blev vänner när de arbetade på Hallbyggarna i Umeå. Sanna, som kommer från Obbola, arbetade först som städare och sedan med administrativa uppgifter och försäljning. Under tiden läste hon också till civilekonom vid Umeå universitet. Peter hade arbetat som resande montör i Falun när han blev erbjuden en tjänst som säljare i Umeå av Sannas pappa, Bosse Backman, som var platschef. 

När Hallbyggarna blev uppköpta beslutade Peter att det var dags att infria drömmen om ett eget företag. Han startade Renthall 2004 och frågade Sanna om hon ville sköta bokföringen som anställd. Sanna, Bosse och Sannas bror Andreas Backman, som arbetade som montör, blev snart delägare i företaget. 

Eftersom de sedan tidigare hade kontakter med kunder och leverantörer samt god kunskap om produkterna växte företaget snabbt. Genom att hålla en hanterbar nivå kunde de ha kontroll över företaget och produktionen i alla led vilket både säkrade kvaliteten och gav dem en dräglig arbetssituation. 2014 slutade Bosse och sedan dess har Sanna och Peter drivit Renthall tillsammans. 

Idag har Renthall flera hundra återkommande kunder inom bygg, industri och event som har behov av lagerhallar, väderskydd och evenemangstält. Dessutom tillkommer ofta nya kunder som upptäcker företagets produkter och tjänster, särskilt i samband med de stora industriprojekten i norra Sverige.

Miljöarbetet är alltjämt centralt för Renthall och genom att prioritera lokal produktion och samarbete med närliggande leverantörer och kunder har de en låg miljöpåverkan. Det innebär också att de både kan erbjuda lagerhallar och evenemangstält, något som är unikt i branschen.

På företaget finns en kärntrupp på 8-10 medarbetare som har arbetat tillsammans i många år. Arbetsglädjen är hög och de får ofta beröm av kunder som säger att montörerna håller ett bra tempo. Viktigast är dock säkerheten och därför inleds varje projekt med en riskanalys och alla medarbetare har de utbildningar och den skyddsutrustning som krävs för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Med över 30 års erfarenhet i branschen, varav 20 på Renthall, ser Sanna och Peter fram emot kommande år med nya möjligheter att hitta bra lösningar till både gamla och nya kunder. 

Kontakta oss om du vill veta mer om Renthall och vad vi kan erbjuda dig.