Hos Dåva deponi och avfallscenter i Umeå står idag några av Renthalls lagerhallar för att väderskydda avfall.

“Lagerhallarna är perfekta för förvaring av avfall”

Hos Dåva deponi och avfallscenter i Umeå står idag tre lagerhallar som används för att väderskydda avfall före behandling.

När Dåva deponi och avfallscenter i Umeå hanterar avfall såsom förorenade jordmassor och restprodukter från industrin är det viktigt att detta görs utan att påverka omgivande mark, myrar och vatten. Oftast är slutstationen företagets egna deponier för icke-farligt och farligt avfall men innan avfall kan deponeras eller behandlas på annat sätt kan det behöva förvaras under säkra och väderskyddade former. Christer Lindkvist som ansvarar för Dåva DACs behandlingar har upphandlat lagerhallar från Renthall och enligt honom är deras hallar perfekta till förvaring av avfall.

“Lagerhallarna är perfekta för förvaring av avfall.”
Christer Lindkvist, Dåva deponi och avfallscenter

Två lagerhallar står på företagets anläggning inom Dåva Företagspark och den senaste sattes upp på den nybyggda mottagningsytan i Umeå hamn under hösten 2022. Hallarna används som förvaring av exempelvis förorenade jordmassor i väntan på behandling, provtagning eller analysresultat innan deponering eller annan hantering. Ibland ska avfallet behandlas på annan ort och då används hallarna som mellanlagring inför vidare transport. 

Christer ser stora fördelar med att anlita ett seriöst och lokalt företag med en liten organisation som underlättar kontakten och är riktigt nöjd med att samarbeta med Renthall. 

“Det är en seriös aktör som är lokal och som är lätt att få tag i.”
Christer Lindkvist, Dåva deponi och avfallscenter

Läs mer om Dåva deponi och avfallscenter

Läs mer om Renthalls lagerhallar.