Som projektledare på Renthall får Andreas Backman vara en del av lösningen när kunderna behöver förvaring av material, maskiner eller vid stora evenemang.

Projektledaren löser kundernas problem

Som projektledare på Renthall får Andreas Backman vara en del av lösningen när kunderna behöver förvaring av material, maskiner eller vid stora evenemang.

Andreas Backman är projektledare på Renthall och arbetar som “spindeln i nätet” när lagerhallar, väderskydd, skärmtak och evenemangshallar ska monteras. Han har arbetat med hallmontering sedan han började sommarjobba som 13-åring och han har också varit delägare i företaget sedan starten 2004. Han ser sig själv som en problemlösare och menar att det gör att jobbet blir varierat och aldrig tråkigt. 

En stor del av arbetet är kundmöten där han träffar företagare eller arrangörer som behöver hallar till förvaring av material, maskiner eller till olika evenemang. Hans uppdrag blir då att hitta en så smidig lösning som möjligt för kunden. Han går samtidigt igenom vilka olika funktioner och utrustningar som Renthall kan erbjuda som till exempel avfuktare, värme, belysning och olika sorters portar. Väl på plats kan han också ge förslag på hallarnas placering så att det blir så bra som möjligt, till exempel med tanke på snöras. 

“På plats kan jag ge förslag på hallens placering så att det blir så bra som möjligt.”

Innan montering ska kunden se till att ha ett jämnt underlag, vilket material spelar mindre roll. Även om Renthalls produkter är anpassningsbara menar Andreas att en ojämn mark kan leda till att hallen blir skev. Han vill också ha en utmärkning av kablar för att identifiera var el, vatten, avlopp och internetkablar är nedgrävda eftersom de fäster hallens ram i marken med en meter långa spikar. 

När det är dags för montering lägger montörerna ut en ram som utgör grunden för hallen och fäster den i marken med spik. Därefter sätter de samman takstolarna och använder en kran för att resa dem på plats. När detta är klart täcker de konstruktionen med tältduk och fortsätter med att montera gavlar, portar och eventuell ytterligare utrustning. 

Säkerheten vid montering är oerhört viktig för Andreas och därför gör de alltid en riskanalys inför varje projekt. Han poängterar att alla montörer har den skyddsutrustning och utbildning som krävs för uppdraget.

“Våra montörer har alltid den skyddsutrustning och utbildning som krävs för uppdraget.”

När hallen är monterad utförs en slutbesiktning och sedan får kunden information om olika funktioner samt tips och råd. Enligt Andreas är hallarna i stort sett underhållsfria, något som skiljer dem från en lagerbyggnad. Dessutom kan hallarna lätt utökas eller minskas om behovet förändras. 

Trots att Renthall är ett relativt litet företag lyckas de leverera och montera evenemangshallar till stora event som O-Ringen och Piteå Summer Games med 25 000 respektive 38 000 besökare per dag. De levererar även lagerhallar, väderskydd och skärmtak till stora trä- och metallindustrier som SCA samt till lantbruk och byggarbetsplatser. Att vara ett relativt litet företag med få medarbetare och ändå kunna leverera till de stora evenemangen och företagen menar Andreas känns jättekul. 

“Det är kul att som litet företag ändå kunna ta sig an de stora evenemangen.”