“Renthall är en trygg leverantör av hallar”

Mattias Åström har arbetat som arbetsledare och platschef på Peab i nio år och innan det var han hantverkare ute på fältet. Det är framför allt under de senaste åren som han har varit i kontakt med Renthall. Peab har inte utsett en särskilt ansvarig för kontakten utan någon från det pågående byggprojektet bokar de lagerhallar som behövs. Oavsett vem som gör det tycker Mattias att det har fungerat jättebra.

Peab äger en del lagerhallar själva och då får de hjälp av Renthall med montering och reparationer men vid de flesta byggprojekt måste de även hyra hallar. Då är det främst specialbeställda produkter som t.ex. väderskydd i svensktillverkat höghållfasthetsstål som är konstruerade för att klara det hårda klimatet i norr. 

Att bygga efter kundens önskemål och att ständigt utveckla sina produkter är viktiga ledord för Renthall och något som också Mattias instämmer i. Han berättar att när Peab arbetade på Norrlands universitetssjukhus hade de mycket specifika önskemål. De behövde väderskydd över en innergård som skulle skydda känslig verksamhet medan de rev ett tätskikt och då kunde Renthall specialtillverka ett sådant skydd, specifikt för ändamålet.

“Renthall är väldigt tillmötesgående och serviceinriktade. De hjälper oss att lösa svåra problem som vi inte själva kan lösa.”
Mattias Åström, Peab

På Peab brukar behovet av lagerhallar över tid vara ungefär detsamma. De bokar oftast i god tid men ibland blir det med kort varsel och då kan Renthall ändå se till att ordna fram några hallar. På det sättet är de aldrig omöjliga, menar Mattias. Han tycker också att det är viktigt att Renthall finns nära till hands så att de lätt kan komma ut på byggarbetsplatsen och se hur behoven ser ut på plats, vilket underlättar arbetet. 

“Renthall är en trygg leverantör av hallar, dom kan det!”
Mattias Åström, Peab

Kontakta oss på Renthall om du behöver en leverantör av lagerhallar >>>