ArcticHall är vår snösäkra lagerhall för lagring och förvaring av material under vintern.

Snösäkrad förvaring med ArticHall

ArcticHall är vår snösäkra lagerhall för lagring och förvaring av material under vintern.

Med ArcticHall får ditt företag en lagerhall som klarar det hårda klimatet i norr. Konstruktionen beräknas enligt Eurokoder för att klara vinterns påfrestningar och utformas specifikt efter den snözon som råder på platsen. Hallarna byggs sektionsvis och är därför lätta att montera upp och ned. De levereras kompletta och utrustas efter önskemål om isolering, belysning eller inredning.

Se till att snösäkra din förvaring inför vintern! 

Kontakta oss för rådgivning >>